...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

 

1.Öğrencilerin sınavlarda yanlarında fotoğraflı kimlik kartı (Fakülte kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb) bulundurmaları zorunludur. Yanlarında kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
2.Öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenen salonlarda sınava girmek zorundadır.
3.Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 20 dakika sınav salonunu terk etmeyecektir.
4.Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulunduramaz. Yukarıda sayılan gereçlerin tümü sınav sonuna kadar salondaki masanın üzerine veya kalorifer peteklerinin üzerinde muhafaza edilecektir.
5.Sınav salonunun terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.
6.Öğrenciler ad ve soyadları ile Fakülte numaralarını soru ve cevap kağıtlarına sınav başlamadan önce tükenmez veya dolmakalem ile yazacaklardır. Kurşun kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Tükenmez veya dolmakalem bulundurma sorumluluğu öğrenciye aittir. Her ne sebeple olursa olsun kalem, silgi, cetvel vb. gibi araçların sınav esnasında alınıp verilmesi veya ortak kullanılması yasaktır.
7.Öğrenciler sınav salonundaki gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
8.Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav salonuna sözlük, hesap makinesi, hesap cetveli vb araçları getirmeyecek ve yanlarında bulundurmayacaktır.
9.Sınav salonunu terkeden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.
10.Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru sormaları yasaktır.
11.Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kağıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kağıdını göstermesi yasaktır. Aksi davranışlar kopya muamelesi görecektir.
12.Öğrencilerin sınav sırasında yanlarında bilgisayarlı hesap makinesi ve çağrı cihazı bulundurmaları yasaktır. Cep telefonları kesinlikle kapalı konumda tutulacaktır.  
13. Öğrenciler, sınav notlarını http://obisis.nevsehir.edu.tr adresinden şifreleriyle öğrenebilirler.
14.Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR DİLERİZ.

                                                                                                      DEKANLIK