...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

GENEL NOT ORTALAMASININ BELİRLENMESİ

”Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin “Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi” başlıklı 15. maddesinin hatırlatılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

(1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılıp katılmayacağı birimlerin yönetim kurullarınca belirlenir. Genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda bu derslerden başarılı olmak için en az DD notunu almak gerekir.

c) Bu derslerin dışında, genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler ilgili birimlerin yönetim kurullarınca belirlenir.

Bu bağlamda, başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alınan dersler, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Bitirme Tezi/Staj derslerine ilişkin, “Öğrenci Not Durum Belgesi”nde yer alan “ST”, “GT”, “UT”, “ET” ve “BT” notları, öğrencilerin genel not ortalamasına katılmaz. Başka bir ifadeyle, bu dersler toplam ağırlıklı ortalama ile toplam kredi sayılarına katkı sağlamaz.


GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASININ HESAPLANMASINA YÖNELİK EXCEL DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ.