...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KURULUŞ ve TARİHÇE

Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak kurulmuştur.

Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

 

1998–1999 eğitim -öğretim yılında İşletme Bölümü,   

2001–2002 eğitim.-öğretim yılında İktisat Bölümü,

2003–2004 eğitim-öğretim yılında İktisat İ.Ö. Bölümü,

2008–2009 eğitim-öğretim yılında İşletme İ.Ö. Bölümü,

2008-2009 eğitim-öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü,

2008–2009 eğitim-öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İ.Ö. Bölümü,

2009–2010 eğitim -öğretim yılında Kamu Yönetimi Bölümü, öğrenci almaya başlamıştır. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında İşletme ve İktisat Bölümlerinde İngilizce hazırlık sınıfı açılmıştır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü kapatılarak Turizm Fakültesi’ne devredilmiştir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İ.Ö. Bölümü kapatılarak Turizm Fakültesi’ne devredilmiştir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık ve Finansman Bölümü öğrenci almaya başlamıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık ve Finansman İ.Ö Bölümü öğrenci almaya başlamıştır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrenci almaya başlayacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrenci almaya başlayacaktır.

2016–2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi itibariyle Fakültemizde toplam 2.138 öğrenci eğitimini sürdürmektedir.

NEDEN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ?


Fakültemiz’de eğitim-öğretim faaliyetleri “İyiye Daha İyiye; Geçmişi  Değerlendirerek, Bugünü Anlayarak ve Geleceği Planlayarak” felsefesine dayanır.
Bu kapsamda öğrencilerimiz ekonomi ve işletme bilgisiyle elde ettiği bilimsel kazanımı ve bunun çoğaltan etkisinin paylaşılması ilkesiyle yetiştirilir.
Bu ilke üniversitelilik kimliğinin temel işlevleri olan araştırma ve öğretim birlikteliği ile desteklenir. Mezunlarımız önemli kariyer alanlarında istihdam edilebilecekleri gibi, bağımsız iş kurabilme ve girişimcilik yeteneği ile de  donatılırlar.

   
KREDİ VE BURS İMKANLARI


Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumunun sunduğu Örgenim Kredisi ve Katkı Kredisi hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. TEV, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşların burs hizmetleri de öğrencilerimizin başvurusuna açıktır. Ayrıca öğrencilerimiz boş zamanlarında Fakültemizin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışabilmektedirler.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI


Fakültemiz esas olarak özel sektöre yönetici adayı ve girişimci yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Özel sektörde serbest muhasebeci ve mali müşavirlik, bankalar ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, medya, satış-pazarlama, reklamcılık, işletme yöneticiliği gibi alanlarda mezunların çalışma imkanları mevcuttur.

Kamu sektöründe ise Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği, Bakanlık Teftiş Kurulları ve Bakanlık Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Denetçilik, Devlet Personel Uzman Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcılığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçiliği, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu gibi alanlarda mezunlar çalışma imkanı bulabilirler.