...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Alper ASLAN 

Üye - Prof. Dr. Emir ERDEN

Üye - Prof. Dr. Nimet KARATAŞ

Üye - Prof. Dr. Fatma KARİPÇİN

Üye - Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU

Üye - Doç. Dr. Ahmet TANÇ

Üye - Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ

Raportör - Metin KORKMAZ (Fakülte Sekreteri)