...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Kurulu

Başkan – Prof. Dr. Alper ASLAN (Dekan V)

Üye – Prof. Dr. Nimet KARATAŞ (Profesör Temsilcisi)

Üye - Prof. Dr. Fatma KARİPÇİN (Profesör Temsilcisi)

Üye - Prof. Dr. Şevki ÖZGENER (İşletme Bölüm Başkanı)

Üye – Prof. Dr. Emir ERDEN (Profesör Temsilcisi)

Üye – Prof. Dr. Alper ASLAN (İktisat Bölüm Başkanı)

Üye - Yrd. Doç. Dr. Şükrü APAYDIN (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı)

Üye - Doç. Dr. Ersan ERSOY (Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı)

Üye – Prof. Dr. Alper ASLAN (Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, Dekan Uhdesinde)

Üye – Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ (Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)

Üye – Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU (Doçent Temsilcisi)

Üye – Doç. Dr. Suzan ÇOBAN (Doçent Temsilcisi)

Üye – Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAN (Yardımcı Doçent Temsilcisi)

Raportör – Metin KORKMAZ (Fakülte Sekreteri)

Senato Temsilcisi -Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ