...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

Birim/İdari Görevi/A.B.D

Unvan/Adı Soyadı

e-posta

Tel

 

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç Dr. Ersan ERSOY

eersoy@nevsehir.edu.tr

16029

Böl. Bşk. Yardımcısı

Yrd. Doç. Ceylan BOZPOLAT

cakdogan@nevsehir.edu.tr

16040

 

 

 

 

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç Dr. Ersan ERSOY

eersoy@nevsehir.edu.tr

16029

 

Doç. Dr. Ulaş ÜNLÜ

ulasunlu@nevsehir.edu.tr

16004

 

Yrd. Doç. Dr. Ebrucan İSLAMOĞLU

ebrucanislamoglu@nevsehir.edu.tr


16033

 

Yrd. Doç. Dr. Ceylan BOZPOLAT

cakdogan@nevsehir.edu.tr

16040

 

 

 

 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Dekan V.

Prof. Dr. Alper ASLAN

alperaslan@nevsehir.edu.tr

16042

Böl. Bşk. Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Ebru TOPCU

ebruerdogan@nevsehir.edu.tr

16038

 

 

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK

serdarozturk@nevsehir.edu.tr

16043

 

Yrd.Doç.Dr. Aysun ESER ÖZEN

aysun@nevsehir.edu.tr

16047

 

Yrd. Doç Dr. Hakan KUM

hakankum@nevsehir.edu.tr

16044

 

Yrd. Doç. Dr. Mert TOPCU

merttopcu@nevsehir.edu.tr

16046

 

Arş. Gör. Hüseyin DEMİRHAN

huseyindemirhan@nevsehir.edu.tr

16053

 

Arş. Gör. Miraç YAZICI

myazici@nevsehir.edu.tr

16053

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Dekan V.

Prof. Dr. Alper ASLAN

alperaslan@nevsehir.edu.tr

16042

 

Doç. Dr. Serap ÇOBAN

seraps@nevsehir.edu.tr

16041

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru TOPCU

ebruerdogan@nevsehir.edu.tr

16038

 

Arş. Gör. Ali Işıner HAMŞIOĞLU

isiner@nevsehir.edu.tr

16063

 

Arş. Gör. Dr. Anıl BÖLÜKOĞLU

 anil.bolukoglu@nevsehir.edu.tr

 16036

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oğuz ÖCAL

oguzocal@nevsehir.edu.tr

16020

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Metin DUYAR

metinduyar@nevsehir.edu.tr

16045

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZTÜRK ÇETENAK

ozlemcetenak@nevsehir.edu.tr

16005

 

 

Arş. Gör. Tayyibe Işıl DOĞAN 

t.isil.dogan@nevsehir.edu.tr

16049

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

sozgener@nevsehir.edu.tr

16018

Böl. Bşk. Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

sgungor@nevsehir.edu.tr

16026

Böl. Bşk. Yardımcısı

Doç. Dr. Metin KAPLAN

mkaplan@nevsehir.edu.tr

16060

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emir ERDEN

erden@nevsehir.edu.tr

16019

 

Doç Dr. Suzan ÇOBAN

suzan@nevsehir.edu.tr

16022

 

Yrd.Doç. Dr. Gökhan SEÇME

gsecme@nevsehir.edu.tr

16031

 

 

Arş.Gör. Dr. Mustafa ÜNSALAN

mustafaunsalan@nevsehir.edu.tr

16072

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

sozgener@nevsehir.edu.tr

16018

 

Doç Dr. Korhan KARACAOĞLU

kkaracaoglu@nevsehir.edu.tr

16023

 

Yrd. Doç. Dr. Ferda ÜSTÜN

ferdakervanci@nevsehir.edu.tr

16054

 

Arş. Gör. Seher ULU

seherulu@nevsehir.edu.tr

16063

 

Arş. Gör. Göknur ERSARI (ÖYP)

 gersari@nevsehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel Davranış Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Hakan Vahit ERKUTLU

erkutlu@nevsehir.edu.tr

16061

 

 

Doç.Dr. Metin KAPLAN

mkaplan@nevsehir.edu.tr

16060

 

Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES

 dmbickes@nevsehir.edu.tr

 

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

sgungor@nevsehir.edu.tr

16026

 

Doç Dr. Ahmet TANÇ

atanc@nevsehir.edu.tr

16024

 

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

cetenak@nevsehir.edu.tr

16030

 

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

sgungor@nevsehir.edu.tr

16026

 

Arş. Gör. Eda KÖSE

edakose@nevsehir.edu.tr

16069

 

Arş. Gör. Ömer Serkan GÜLAL

serkangulal@nevsehir.edu.tr

16044

 

Arş. Gör. İbrahim YAĞLI

 ibrahimyagli@nevsehir.edu.tr

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Neşe YALÇIN

nyalcin@nevsehir.edu.tr

16003

 

Doç. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

nodogan@nevsehir.edu.tr

16028

 

Yrd. Doç. Dr. Aylin ALKAYA

aylin@nevsehir.edu.tr

16025

 

Arş. Gör. Burcu ŞİMŞEK YAĞLI

burcusimsek@nevsehir.edu.tr

16068

Arş. Gör. Serkan DERİCİ

serkanderici@nevsehir.edu.tr

 

Okutman Mustafa ÖZTÜRK

ozturk@nevsehir.edu.tr

16039

 

 

 

 

 

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Buket ÇATAKOĞLU

buketcatakoglu@nevsehir.edu.tr

16057

 

Yrd. Doç. Dr. Buket ÇATAKOĞLU

buketcatakoglu@nevsehir.edu.tr

16057

 

 

 

 

 

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Alper ASLAN (Dekan Uhdesinde)

alperaslan@nevsehir.edu.tr

16042

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Çağrı KAN

cagri.kan@nevsehir.edu.tr

16056

 

Arş. Gör. Zeynep Nur SUBAŞI

zeynepnurparmaksiz@nevsehir.edu.tr

16059

 

 

 

 

 

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

m.arslan@nevsehir.edu.tr

16073

Arş. Gör. Seçkin BAYKAL

seckinbaykal@nevsehir.edu.tr

16058

 

Arş. Gör. Fatma Gül HALİLOĞLU (ÖYP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Leyla KAHRAMAN

lkahraman@nevsehir.edu.tr

16052

 

Yrd. Doç. Dr. Görkem BİRİNCİ

gorkem@nevsehir.edu.tr

16062

 

Arş.Gör.Sezen RAVANOĞLU YILMAZ

sezenyilmaz@nevsehir.edu.tr

16055

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

 

Arş. Gör. Abdullah DİRİKOÇ 

adirikoc@nevsehir.edu.tr

16058

 

Arş. Gör. Sabriye AK KURAN

 

 

         

 

 

 

 

 

MALİYE BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz ÖCAL oguzocal@nevsehir.edu.tr 16020  
         
MALİYE ANABİLİM DALI
         
         
         
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ sgungor@nevsehir.edu.tr 16026  
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
         
         
         
         

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ

igullu@nevsehir.edu.tr

16065

Böl. Bşk. Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Derya SÜRMELİOĞLU PARLAR

deryasurmelioglu@nevsehir.edu.tr

16049

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ

igullu@nevsehir.edu.tr

16065

 

Yrd. Doç. Dr. Derya SÜRMELİOĞLU PARLAR

deryasurmelioglu@nevsehir.edu.tr

16064

 

Arş. Gör. Mesut TAŞTEKİN

mtastekin@nevsehir.edu.tr

16067

 

Arş. Gör. Sinem UCA

sinemyildiz@nevsehir.edu.tr

16063

 

Arş. Gör. Dr. Murat DEMİREL

 murat.demirel@nevsehir.edu.tr

16050

Arş. Gör. Yusuf FİDAN

yusuffidan@nevsehir.edu.tr

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç. Dr. Ceren GÜRSELER ÖZBİLGİÇ

cerenozbilgic@nevsehir.edu.tr

16039

 

Yrd.Doç. Dr. İlhan ARAS

ilhanaras@nevsehir.edu.tr

16066

 

 

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDAĞ

abdullahozdag@nevsehir.edu.tr

16051

 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan EŞEL

gesel@nevsehir.edu.tr

16034

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Şükrü APAYDIN

sukruapaydin@nevsehir.edu.tr

16037

Böl. Bşk. Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAN

murat.aktan@nevsehir.edu.tr

16032

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Şükrü APAYDIN

sukruapaydin@nevsehir.edu.tr

16037

 

Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAN

murat.aktan@nevsehir.edu.tr

16032

 

Yrd. Doç. Dr. Tekiner KAYA

tekiner.kaya@nevsehir.edu.tr

16021

 

Arş. Gör. Alper Aykut EKİNCİ

alperekinci@nevsehir.edu.tr

16058

 

Arş.Gör. Ayşe Begüm KILIÇ

begumkilic@nevsehir.edu.tr

16035

 

 

 

 

 

Misafir Öğretim Elemanları

 

Misafir Öğretim Elemanları Odası

 

16069

 

Sabriye AK KURAN