...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İletişim Toplantısı
26/10/2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İletişim Komisyonu 25.10.2017 tarihinde, fakültemizdeki bölümlerde lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerle interaktif bir toplantı gerçekleştirmiştir. Sayın Dekanımız Prof. Dr. Alper ASLAN, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ, Komisyon Başkanımız Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU ve üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ ile Arş. Gör. Sinem UCA'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, fakültemizde çok zengin bir kültürel mozaik oluşturan öğrencilerimizin başta dil problemi olmak üzere yaşadığı sorunlar irdelenmiş; öneri ve talepleri alınmıştır. Komisyonumuz öğrencilerimizin akademik hayata daha aktif katılımını teşvik ederek, Türkiye'yi daha iyi tanımalarını ve Türk toplumuyla kaynaşabilmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleyerek çalışmalarına devam edecektir.

.